Quay lại MENU

Món Canh Tab

Các Món Canh

CANH

Món canh ngon là một phần quan trọng của ẩm thực Việt Nam. Canh có thể được coi như một loại súp, là một phần không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Canh không chỉ được coi là một phần chính của bữa cơm mà còn có vai trò quan trọng trong việc cân đối dinh dưỡng và tạo sự hấp dẫn cho bữa ăn.

Canh-Cua-Nha-Hang-Com-Nieu-Viet-Nam-2024

Canh Cua Cà Pháo

110.000 
Canh-Ga-La-Giang--hai-San--Nha-Hang-Com-Nieu-Viet-Nam-2024

Canh Gà Lá Giang

130.000 
canh-hen-thi-la-Nha-Hang-Com-Nieu-Viet-Nam-2024

Canh Hến Thì Là

89.000 
canh-hen-thi-la-Nha-Hang-Com-Nieu-Viet-Nam-2024
Món canh hến thì là một món ăn truyền thống của người dân miền Trung Việt Nam, nổi tiếng...
89.000 
Canh-Ga-La-Giang--hai-San--Nha-Hang-Com-Nieu-Viet-Nam-2024

Canh Gà Lá Giang

130.000 
Món canh gà lá giang là một món ăn truyền thống của người dân tộc Thái ở vùng cao phía B...
130.000 
Canh-Cua-Nha-Hang-Com-Nieu-Viet-Nam-2024

Canh Cua Cà Pháo

110.000 
Món Ăn Canh Cua Cà Pháo là một món ăn truyền thống của người Việt Nam, nổi tiếng với hư...
110.000 
Canh-Cua-Nha-Hang-Com-Nieu-Viet-Nam-2024

Canh Cua Cà Pháo

110.000 
Món Ăn Canh Cua Cà Pháo là một món ăn truyền thống của người Việt Nam, nổi tiếng với hư...
110.000 
Canh-Ga-La-Giang--hai-San--Nha-Hang-Com-Nieu-Viet-Nam-2024

Canh Gà Lá Giang

130.000 
Món canh gà lá giang là một món ăn truyền thống của người dân tộc Thái ở vùng cao phía B...
130.000 
canh-hen-thi-la-Nha-Hang-Com-Nieu-Viet-Nam-2024
Món canh hến thì là một món ăn truyền thống của người dân miền Trung Việt Nam, nổi tiếng...
89.000