Các Món Thêm

THÊM

Thực khách cần các món thêm cho bữa ăn đủ vị tại Nhà Hàng Cơm Niêu Việt Nam.

dau-hu-chien-gion---Nha-Hang-Com-Nieu-Viet-Nam-2024

Đậu Hũ Chiên Giòn

60.000 
dau-hu-luot-van---Nha-Hang-Com-Nieu-Viet-Nam-2024

Đậu Hũ Lướt Ván

60.000 
Kho-qut-Nha-Hang-Com-Nieu-Viet-Nam-2024

Kho Quẹt

20.000 
Kho-qut-Nha-Hang-Com-Nieu-Viet-Nam-2024

Kho Quẹt

20.000 
Kho quẹt có nguồn gốc từ miền Trung Việt Nam, nơi mà người dân đã phát triển và gìn giữ hư...
20.000 
dau-hu-luot-van---Nha-Hang-Com-Nieu-Viet-Nam-2024
Đậu hũ lướt ván là một món ăn truyền thống của Việt Nam, được biết đến với hương vị ...
60.000 
dau-hu-chien-gion---Nha-Hang-Com-Nieu-Viet-Nam-2024
Đậu hũ chiên giòn là một món ăn truyền thống được chuẩn bị từ đậu hũ tươi, mềm và ngon...
60.000 
Kho-qut-Nha-Hang-Com-Nieu-Viet-Nam-2024

Kho Quẹt

20.000 
Kho quẹt có nguồn gốc từ miền Trung Việt Nam, nơi mà người dân đã phát triển và gìn giữ hư...
20.000 
dau-hu-luot-van---Nha-Hang-Com-Nieu-Viet-Nam-2024
Đậu hũ lướt ván là một món ăn truyền thống của Việt Nam, được biết đến với hương vị ...
60.000 
dau-hu-chien-gion---Nha-Hang-Com-Nieu-Viet-Nam-2024
Đậu hũ chiên giòn là một món ăn truyền thống được chuẩn bị từ đậu hũ tươi, mềm và ngon...
60.000 
dau-hu-chien-gion---Nha-Hang-Com-Nieu-Viet-Nam-2024
Đậu hũ chiên giòn là một món ăn truyền thống được chuẩn bị từ đậu hũ tươi, mềm và ngon...
60.000 
dau-hu-luot-van---Nha-Hang-Com-Nieu-Viet-Nam-2024
Đậu hũ lướt ván là một món ăn truyền thống của Việt Nam, được biết đến với hương vị ...
60.000 
Kho-qut-Nha-Hang-Com-Nieu-Viet-Nam-2024

Kho Quẹt

20.000 
Kho quẹt có nguồn gốc từ miền Trung Việt Nam, nơi mà người dân đã phát triển và gìn giữ hư...
20.000